DDM Kamarád


Historie a současnost DDM Kamarád


 

1978 – 1989      

Okresní dům pionýrů a mládeže

 

1989 – 1994      

Dům dětí a mládeže

 

od roku 1994    

Dům dětí a mládeže Kamarád

 

od roku 2002

odloučené pracoviště Zruč – Senec

 

od roku 2004

odloučené pracoviště Horní Bříza

 

od roku 2005

odloučené pracoviště Sport centrum Chanos

 

od roku 2008

místa poskytovaného vzdělávání ZŠ Trnová a Ledce
a bowling Třemošná


od 12.7.2010

pracoviště DDM Kamarád akreditované MŠMT


od 2011

zrušeno pracoviště v Horní BřízeSOUČASNOST

DDM Kamarád je mimoškolní zařízení zřízené obcí Třemošná. Od roku 2003 je příspěvkovou organizací. Plní funkci výchovně vzdělávací a rekreační pro děti, mládeže a širokou veřejnost. Dále DDM v souladu se zřizovací listinou zabezpečuje vedlejší hospodářskou činnost a vlastní 6 živnostenských listů.
Přehled činnosti DDM Kamarád v současné době:
- celkem 7 pracovišť –(jedno pracoviště je specializováno na sportovní a spontánní aktivity)
- 8 interních zaměstnanců
- cca 50 externích zaměstnanců
- cca 60 kroužků v pravidelné činnosti s cca 1 000 účastníky
- pořádá každoročně více než 100 akcí a soutěží
- sdružuje loutkové divadlo, které je druhým nejstarším činným amatérským souborem v západních Čechách a odehraje ročně přes 20 představení
- ve spolupráci s městem organizuje kulturní akce – pořad pro důchodce apod.
- zajišťuje metodickou činnost pro MŠ a ZŠ
- organizuje lyžařské zájezdy a ozdravné pobyty u moře
© DDM Kamarád Třemošná, Tyršova 916, 330 11 Třemošná, tel. a fax: 377 953 651, info@ddmkamarad.cz design by ERB Production s.r.o.