MENU

Organizace dne v dětském koutku Krteček

Školní rok 2023/2024

7:00 - 9:00 --- příchod dětí do Krtečka, spontánní hry dle tematického celku, grafomotorická cvičení

9:00 - 9:30 --- hygiena, přesnídávka

9:30 - 10:00 --- činnosti řízené pedagogem, plnění konkrétních cílů

10:00 - 11:00 --- hygiena, převlékání, pobyt venku, v případě nepřízně počasí - náhradní činnost

11:00 - 12:00 --- hygiena, oběd, příprava na odpočinek

12:00 - 14:00 --- četba, odpočinek, spánek dětí respektující jejich rozdílné potřeby

14:00 - 15:30 --- hygiena, svačina, volné činnosti a aktivity řízené pedagogem, v případě příznivého počasí volné hry na zahradě

Denní režim je stanoven orientačně, upravuje se dle konkrétních okolností a přihlíží se k individuálním potřebám dětí.