MENU

O DDM Kamarád

Prátelé, kamarádi,

rok utekl jako voda a opět máte v rukou nabídku kroužků, táborů a dalších aktivit, které pro vás ve vašem/našem domečku celoročně připravujeme a zároveň jakési malé ohlédnutí.

Jsme moc rádi, že ani letos jste si nenechali ujít tradiční ale i zcela nové a oblíbené zájmové kroužky, podzimní a jarní prázdniny, Lyžovačku s Kamarádem, příležitostné akce a v neposlední řadě ani letní tábory, které stabilně dělají v létě radost stovkám z vás. Tou největší odměnou pro nás je, že se k nám vracíte, užíváte si společný čas spolu s námi a my můžeme vidět, jak rostete a rozvíjíte se. A tak je náš domeček živým a krásným místem na světě.

Někteří z vás se pomalu přesouváte do naší kategorie supportérů, tedy těch, kteří spolu s námi připravují akce pro další účastníky. Moc si vážíme vašeho nasazení a skutečnosti, že to děláte srdcem spolu s námi. Nejvíce nám pomáháte na velkých akcích, jako je Halloween a letošní „Historický den“. Tam si to bez vás již nedovedeme představit. Je vidět, že vás práce s dětmi baví a my s vámi do budoucna určitě počítáme. Tak ještě jednou díky...

Pojďme se společně podívat, jaký byl rok 2022/2023. Během září a začátku října jsme otevřeli tradiční kroužky (sportovní, kreativní, umělecké, jazykové, polytechnické i přírodovědné), které se velice rychle naplnily. Máme velikou radost, že počet dětí v kroužcích i nadále stoupá a my můžeme ještě více rozvíjet naši nabídku. Mimo tradiční kroužky jsme otevřeli ještě plavecký kroužek s úžasnými trenéry, který si rychle získal oblibu, takže koncem školního roku jej navštěvovalo téměř 40 dětí.

Pak pomalu přišel podzim, užili jsme si Halloweena a začali vyhlížet Mikuláše, jehož nadílku si nenechalo ujít více jak 50 dětí. Pak už byl jen kousek k vánoční pauze, po které jsme zanedlouho naskočili na lyže nebo snowboardy a začali každou sobotu vyrážet na Boží Dar na Lyžovačku s Kamarádem. Byl nás plný autobus a prostřednictvím báječných instruktorů se každý ve svých dovednostech na sněhu postupně zlepšoval, takže při závěrečné spanilé jízdě bylo opravdu na co koukat...

Než se přihlásilo o vládu jaro, stihli jsme ještě maškarní karneval, kde klaunka Pepina spolu s vámi tančila, soutěžila i kouzlila a to hlavně úsměvy na vašich tvářích.

Souběžně se zmíněnými akcemi samozřejmě probíhaly zájmové kroužky na všech pracovištích DDM Kamarád. Díky úžasným interním i externím pedagogům a vedoucím pracovišť máme opravdu širokou nabídku kroužků a mnoho spokojených dětí, které kroužky navštěvují. I sebehezčí myšlenka, pokud není oživena, je jen hezký nápad. To vaší zásluhou je vize domu dětí plného radosti, inspirace, přátelství, učení, bezpečí a úsměvu skutečností. Moc vám děkuji a je mi ctí s vámi se všemi společně tvořit DDM Kamarád.

Z celoročně probíhajících činností nesmíme zapomenout ani na Dětský koutek Krteček, který od září do června opět přivítal ty nejmenší a byl pro ně prvním seznámení se „školkovým“ světem. Krtečkové, ať se vám daří ve velké školce!

Těsně před prázdninami jsme se s vámi rozloučili akcí „Historický den“, kde bylo možné vidět nebo si vyzkoušet nepřeberné množství aktivit: šermíři, historická řemesla a úkoly rytířských ctností…

Po „Historickém dnu“ se o slovo postupně přihlásilo 9 letních táborů. Na kterých se vystřídalo přes 200 účastníků. Letní tábory jsou vyvrcholením naší celoroční činnosti. Jedeme celý rok naplno a ve finále o prázdninách ještě přidáme. Letní tábory jsou sice náročné, ale zároveň je to pro nás neskutečná nabíječka. Nedají se popsat pocity, když vidíme nadšení dětí, jejich propojení, postřeh a to, že jsou tam rády. Že si tábor vzali za svůj, cítí se tam dobře, bezpečně a jen velmi neradi odjíždí domů. Na táborech zažíváme chvíle, ze kterých pak my i děti ještě dlouho žijeme. Jsme vděční za vaši důvěru, se kterou nám vaše děti svěřujete. Jen díky vám máme my i vaše děti tak skvělé zážitky z léta.

Velké uznání patří vedoucím a dalšímu personálu letních táborů, bez kterých by se tábor konat nemohl. To vy jste tou solí, která dává pomyslnou chuť těmto akcím. Uvádíte do pohybu táborové příběhy, oživujete tábor a žijete tábor v každém okamžiku. Moc děkujeme, bez vás by to nešlo.

Nesmíme však zapomenout ani na toho, kdo našemu/vašemu domečku dává střechu nad hlavou. Je to náš zřizovatel Městský úřad Třemošná. Cítíme velkou podporu pro veškeré naše počínání a moc si jí vážíme. Rozhodně to není samozřejmé. Stejné poděkování patří i pracovníkům Domovní správy, kteří nám již tolikrát vytrhli pomyslný trn z paty.

Celý školní rok 2022/2023 byl rokem života nás všech, který se skládal z jednotlivých příběhů a některé z nich se odehrály v našem/vašem domečku. Příběhy se skládají z vět, věty ze slov a slova z písmen. Všichni jsme přidali do toho domečkovského příběhu slovo nebo alespoň písmeno. Tím vznikl opravdu košatý příběh, který přinesl mnoho radosti, poučení i nových přátelství. Společně jsme vytvořili pomyslné sccrable, kde každé slovo či věta je propojené s dalším a další zase s jiným.

Náš/váš domeček je prostor, kde je pro každého místo a my se s vámi v něm v nadcházejícím školním roce 2023/2024 opět moc rádi setkáme.

Tak brzy na viděnou :-)

Mgr. Jiří Bulín

ředitel DDM Kamarád