DDM Kamarád


image ředitele manažera

Ve dnech 9. a 10.5.2012 se v hotelu Sport ve Zruči uskutečnil v pořadí již třetí vzdělávací kurz pro ředitele SVČ a DDM "image ředitele - manažera". Kurz, který je akreditovaný MŠMT ČR organizačně zajišťuje a pořádá DDM Kamarád Třemošná. Sjeli se ředitelé z celé republiky. Všichni byli nadšeni především profesionalitou lektorů a celou organizací. Lektorem byl opět známý herec a moderátor Jan Čenský, který ředitelům prostřednictvím jednotlivých ukázek předával své zkušenosti. Přítomní si vše mohli vyzkoušet naživo v průběhu celého kurzu třeba i před kamerou. Také druhá lektorka - stylistka Lenka Forejtníková velmi zajímavě představila všem účastníkům společenskou etiketu, jejíž znalost je také potřebná pro práci ředitele. Dalšími tématy byly např.: jak se starat o svoji osobu, vizáž a šatník. Všichni přítomní byli velice spokojeni, kurz naplnil jejich očekávání a přání všech je uskutečnit další navazující kurz. A protože tento požadavek byl vznesen i z kurzů předešlých, organizátoři společně s lektory pracují na dalších tématech.  

image ředitele manažera


zpět

 


© DDM Kamarád Třemošná, Tyršova 916, 330 11 Třemošná, tel. a fax: 377 953 651, info@ddmkamarad.cz design by ERB Production s.r.o.