DDM Kamarád


Čarodějné odpoledne
s DDM Kamarád

Akce začala ve 14:00. Po příchodu obdržely děti startovní kartičky a vyrazily na čarodějnou cestu (připravena 3 stanoviště). Po návratu si děti mohly vyrobit vlastní malou čarodějnici, zaskákat si na trampolíně, nechat si namalovat tetování nebo vyrobit zvířátko z balónku. Společně jsme zdobili Májku a za pomoci hasičů ji postavili. Program pokračoval vystoupením taneční skupiny Equet, do kterého se zapojily i děti. Nakonec si všichni opekli vuřty.
 

Čarodějné odpoledne
zpět

 


© DDM Kamarád Třemošná, Tyršova 916, 330 11 Třemošná, tel. a fax: 377 953 651, info@ddmkamarad.cz design by ERB Production s.r.o.