DDM Kamarád


Hlavní činnost DDM

zájmové kroužky

akce pro vás

• metodická činnost

prázdninová činnost


loutkové divadlo

Metodická činnost DDM Kamarád


Aktuálně nabízíme metodickou činnost:


• Keramickou

Modelování z keramické hlíny volnou rukou rozvíjí jemnou motoriku dětí, jejich prostorovou představivost a v neposlední řadě fantazii. Při metodické činnosti se děti seznámí s hlínou jako s materiálem a osvojí si zásady práce s keramikou.S dětmi vytváříme například zvířátka či postavičky, různě zdobené misky či hrnečky. Metodická činnost je uzpůsobena tak, aby naplňovala cíle rámcových vzdělávacích programů jak pro základní, tak pro mateřské školy.

• Výtvarnou

Dle vašeho přání rádi připravíme jakoukoliv jinou výtvarnou činnost, se kterou se děti při vyučování běžně nemohou setkat. Jedná se především o techniky, které jsou náročnější materiálově nebo si žádají větší přípravu (například aranžování květin, malba na hedvábí, filcování, různé grafické techniky apod.).

• Společensko-kulturní

Ve spolupráci s Orchestrem TREMOLO při Základní umělecké škole Třemošná organizujeme Výchovné koncerty. Podle požadavků Vám je zajistíme na klíč.

Ve školním roce 2014/2015 jsme metodickou činnost realizovali na těchto školách:

MŠ Třemošná – sídliště
MŠ Třemošná - ves
ZŠ Ledce
IZŠ Trnová
ZŠ Třemošná
MZŠ Zruč-Senec  


© DDM Kamarád Třemošná, Tyršova 916, 330 11 Třemošná, tel. a fax: 377 953 651, info@ddmkamarad.cz design by ERB Production s.r.o.